Μονογραφίες

 

  • Αλεξόπουλος Ν. (2020), Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής: Θεωρία και Εφαρμογή, Παπαζήση, Αθήνα (υπό έκδοση)
  • Κεσσόπουλος Α. (2018), Η αυτοκτονία του Δήμου. Πολιτική κρίση και συνταγματικός λόγος στη Βαϊμάρη, Ευρασία, Αθήνα
  • Μαυρομούστακου Η. – Α. (2016), Αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων, Πρόσληψη και υπηρεσιακή εξέλιξη, Συστήματα επιλογής, αξιοκρατικά κριτήρια, έλεγχος και συνταγματικές αρχές, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα

Επιμέλειες