Δρ. Γεώργιος Δίελλας

Δρ. Γεώργιος Δίελλας

Επιστημονικός Συνεργάτης - Ερευνητής: Θεσμική Οργάνωση του Κράτους και Δημόσια Διοίκηση

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης - Σύμβουλος ΑΣΕΠ - Διδάσκων ΕΑΠ, Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής & Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

Δρ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης

Δρ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης

Επιστημονικός Συνεργάτης - Ερευνητής: Δικαιώματα και Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης

Δρ. Χάρης Χίου

Δρ. Χάρης Χίου

Επιστημονικός Συνεργάτης - Ερευνητής: "Συνταγματικό Δίκαιο"

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης

Ιωάννης Μουρούτσος

Ιωάννης Μουρούτσος

Επιστημονικός Συνεργάτης - Ερευνητής: Τοπική Αυτοδιοίκηση και Πολιτική

υπ. Διδάκτωρ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης

Γεώργιος Νάστος

Γεώργιος Νάστος

Επιστημονικός Συνεργάτης - Ερευνητής: Ευρωπαϊκή Πολιτική

υπ. Διδάκτωρ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης

Μιλτιάδης Πελοποννήσιος

Μιλτιάδης Πελοποννήσιος

Επιστημονικός Συνεργάτης - Ερευνητής: Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση

υπ. Διδάκτωρ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης

Ευτυχία Κοντού

Ευτυχία Κοντού

Επιστημονική Συνεργάτιδα - Ερευνήτρια

υπ. Διδάκτωρ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης

Σταύρος Ρακιντζής

Σταύρος Ρακιντζής

Επιστημονικός Συνεργάτης - Ερευνητής: Νεοθεσμισμός και Δημόσια Διοίκηση

υπ. Διδάκτωρ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης

Ευαγγελία Μπομπέτση

Ευαγγελία Μπομπέτση

Επιστημονική Συνεργάτιδα - Ερευνήτρια

υπ. Διδάκτωρ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης