Δρ. Γεώργιος Δίελλας

Δρ. Γεώργιος Δίελλας

Επιστημονικός Συνεργάτης - Ερευνητής: Θεσμική Οργάνωση του Κράτους και Δημόσια Διοίκηση

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σύμβουλος ΑΣΕΠ, Διδάσκων ΕΑΠ, Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

Δρ. Κωνσταντινος Μαργαρίτης

Δρ. Κωνσταντινος Μαργαρίτης

Επιστημονικός Συνεργάτης - Ερευνητής: Δικαιώματα και Ευρωπαϊκή Πολιτική

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Δρ. Χάρις Χίου

Δρ. Χάρις Χίου

Επιστημονικός Συνεργάτης - Ερευνητής: Συνταγματικό Δίκαιο

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Δρ. Στυλιανός - Ιωάννης Τζαγκαράκης

Δρ. Στυλιανός - Ιωάννης Τζαγκαράκης

Επιστημονικός Συνεργάτης - Ερευνητής: Κοινωνική Πολιτική, Δημόσιες Πολιτικές & Συγκριτική Πολιτική

Διδάσκων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πρόεδρος του Political Culture Standing Group του European Consortium for Political Research (ECPR), Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων

Ιωάννης Μουρούτσος

Ιωάννης Μουρούτσος

Επιστημονικός Συνεργάτης - Ερευνητής: Τοπική Αυτοδιοίκηση και Τοπικές Πολιτικές

υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Γεώργιος Νάστος

Γεώργιος Νάστος

Επιστημονικός Συνεργάτης - Ερευνητής: Ευρωπαϊκές Πολιτικές Διαχείρισης Κρίσεων

υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μιλτιάδης Πελοποννήσιος

Μιλτιάδης Πελοποννήσιος

Επιστημονικός Συνεργάτης - Ερευνητής: Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση

υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ευτυχία Κοντού

Ευτυχία Κοντού

Επιστημονική Συνεργάτιδα - Ερευνήτρια

υποψήφια Διδακτόρισσα, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σταύρος Ρακιντζής

Σταύρος Ρακιντζής

Επιστημονικός Συνεργάτης - Ερευνητής: Νεοθεσμισμός και Δημόσια Διοίκηση

υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Evaggelia Mpompetsi

Evaggelia Mpompetsi

Επιστημονική Συνεργάτιδα - Ερευνήτρια

υποψήφια Διδακτόρισσα, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης