7

Ερευνητικά Προγράμματα Εργαστηρίου


Ερευνητικά Προγράμματα Εργαστηρίου

«Τα προγράμματα σπουδών του μαθήματος των θρησκευτικών ανά
βαθμίδα εκπαίδευσης, τα όρια του δικαστικού τους ελέγχου και τα περιθώρια στη διαμόρφωση τους για τη θρησκευτική εκπαίδευση»

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ήβη – Αγγελική Μαυρομούστακου

Πρόγραμμα μικρού μεγέθους ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης:

Περίοδος: 2020-2021

«Η επιλογή των επιτελικών στελεχών της δημόσιας διοίκησης:
αποπολιτικοποίηση διά της διαφάνειας-αξιοκρατίας;».

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ήβη – Αγγελική Μαυρομούστακου

Πρόγραμμα μικρού μεγέθους ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης: Κ.Α. 4884

Περίοδος: 2019 -2020

«Αναθεωρητική πρωτοβουλία 2018: ελευθερία και δέσμευση του
αναθεωρητικού νομοθέτη».

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ήβη – Αγγελική Μαυρομούστακου

Περίοδος: 2019 -2020

Μία “εν τοις πράγμασι νομοθετούσα κυβέρνηση”: Η υποκατάσταση της συνήθους νομοθετικής διαδικασία από μία έκτακτη

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ήβη – Αγγελική Μαυρομούστακου

Πρόγραμμα μικρού μεγέθους ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης: ΚΑ 10119

Περίοδος: 2018 – 2019

Αναθεώρηση Συντάγματος, Θρησκευτική Ελευθερία και Σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ήβη – Αγγελική Μαυρομούστακου

Πρόγραμμα μικρού μεγέθους ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης: ΚΑ 4956

Περίοδος: 2018 – 2019

Το νέο καθεστώς αδειοδότησης (ν.4339/2015): ρύθμιση ή έλεγχος της τηλεόρασης;

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ήβη – Αγγελική Μαυρομούστακου

Πρόγραμμα μικρού μεγέθους ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης: ΚΑ 4666

Περίοδος: 2016 – 2017

Οι θεσμοί άμεσης δημοκρατίας σε εφαρμογή: η περίπτωση του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ήβη – Αγγελική Μαυρομούστακου

Πρόγραμμα μικρού μεγέθους ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης: ΚΑ 4450

Περίοδος: 2016 – 2017