30

Εισηγήσεις σε Διεθνή/Πανελλήνια Συνέδρια


Εισηγήσεις σε συνέδρια

 1. Τζαγκαράκης, Στ. – Ι., Παπάς, Η., Κρήτας, Δ. (2021), Γενικευμένες κρίσεις, κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις και επιδράσεις στην κοινωνική ευαλωτότητα, Εισήγηση στο 7ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: «Κοινωνική ευαλωτότητα και ανάπτυξη: Προκλήσεις στην εκπαίδευση, την οικονομία και τον πολιτισμό» του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.), 9-11 Ιουλίου 2021. Ηράκλειο Κρήτης.
 2. Τζαγκαράκης, Στ. – Ι., Παπάς, Η., Κρήτας, Δ. (2021), Πτυχές της κοινωνικής ευπάθειας-ευαλωτότητας στην Ελλάδα την περίοδο της παρατεταμένης, πολυδιάστατης κρίσης, Εισήγηση στο 7ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: «Κοινωνική ευαλωτότητα και ανάπτυξη: Προκλήσεις στην εκπαίδευση, την οικονομία και τον πολιτισμό» του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.), 9-11 Ιουλίου 2021. Ηράκλειο Κρήτης.
 3. Κρήτας, Δ. (2021), Δημόσια διοίκηση και δημόσια πολιτική σε μετασχηματισμό: Η ελληνική δημόσια διοίκηση σε μεταρρύθμιση κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, Εισήγηση στη διαδικτυακή Ημερίδα με τίτλο «Η Κρίση και οι Κρίσεις» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των «Σεμιναρίων Νέων Ερευνητών» του ΚΕΜΕ-ΠΚ, με πρωτοβουλία του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ), 16 Μαρτίου 2021: https://keme.uoc.gr/index.php/el/draseis/45-activities_el/588-i-krisi-kai-oi-kriseis .
 4. Μαυρομούστακου Η. Α (2021), H Ιστορία των Προσλήψεων στο Ελληνικό Κράτος, 8ο ετήσιο επιστημονικό συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων “2021: Το Ελληνικό Δημόσιο Δίκαιο στον Τρίτο αιώνα Πολιτικής Ελευθερίας. Η περιουσία του Συνταγματικού Δικαίου και το Εκκρεμές της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης στη σκιά της Πανδημίας”, (e-conference) 2-3 Μαρτίου 2021.
 5. Αλεξόπουλος Α. (2020), Η πρόκληση της ενίσχυσης του πρωθυπουργικού κέντρου στο σχεδιασμό, παρακολούθηση και αξιολόγηση δημοσίων πολιτικών, 2ο Επιστημονικό Συνέδριο Διοικητικού Επιμελητηρίου “Το σύγχρονο επιτελικό Κράτος: Νέες τάσεις και προοπτικές”, Αθήνα 4 Δεκεμβρίου 2020.
 6. Μαυρομούστακου Η. – Α. (2020), Ανεξάρτητες Αρχές. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, 2ο Επιστημονικό Συνέδριο Διοικητικού Επιμελητηρίου “Το σύγχρονο επιτελικό Κράτος: Νέες τάσεις και προοπτικές”, Αθήνα 4 Δεκεμβρίου 2020.
 7. Τζαγκαράκης Στ. – Ι., Παππάς Η. (2020), Το κοινωνικό κεφάλαιο Το κοινωνικό κεφάλαιο ως παράγοντας εκπαιδευτικής αναβάθμισης: Η περίπτωση του σκανδιναβικού μοντέλου, εισήγηση στο 6ο Διεθνές Συνέδριο ΙΑΚΕ – 6th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, με θέμα “Επικοινωνία, πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα, Ηράκλειο 10-12 Ιουλίου 2020​.
 8. Τζαγκαράκης Στ. – Ι. (2020), Ανάλυση της σημασίας της εκπαίδευσης για την αειφορία, εισήγηση στο 6ο Διεθνές Συνέδριο ΙΑΚΕ – 6th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, με θέμα “Επικοινωνία, πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα, Ηράκλειο 10-12 Ιουλίου 2020​.
 9. Μαυρομούστακου Η. – Α., Κρήτας Δ. (2020), Μια επισκόπηση της κριτικής στην πρόσφατη Συνταγματική Αναθεώρηση, 7ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων: Δημόσιο Δίκαιο: Ανακτώντας το Χαμένο Έδαφος, 30 Ιουνίου – 1 Ιουλίου (e-conference).
 10. Αλεξόπουλος Α. (2020), Το φιλικό κράτος και το μεταρρυθμιστικό διακύβευμα, συνεδρία με θέμα «Το Φιλικό Κράτος» του Συνεδρίου που διοργανώθηκε από τον Τομέα Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΤΟΜΔΔΑ) της ΕΕΔΕ, με θέμα «Για ένα Σύγχρονο, Αναπτυξιακό και Φιλικό Κράτος», 31 Ιανουαρίου 2020, Αθήνα, αμφιθέατρο του ΕΒΕΑ.
 11. Τζαγκαράκης Στ. – Ι. (2019), Κοινωνικά προβλήματα, κοινωνική ευπάθεια και κράτος πρόνοιας μετά την κρίση στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προοπτικές, εισήγηση στο 4ο Τακτικό Συνέδριο, με θέμα «το Πολιτικό Φαινόμενο σε Μετάβαση. Προκλήσεις για τη Δημοκρατία, το Κράτος και την Κοινωνία» που διοργανώθηκε από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Λουτράκι, 13-15 Δεκεμβρίου 2019.
 12. Mavromoustakou I. –A. (2019), The policy for hiring in the Greek public sector (2016-2019), POLITEIA International Conference, 27-29 September, Athens (in Greek).
 13. Alexopoulos Α. (2019), The policymaking in the EU and the method of Europeanization after the 2010 Eurozone crisis: problems and possibilities, POLITEIA International Conference, 27-29 September, Athens (in Greek)
 14. Kritas D., Sidiropoulos S., Kakouris D. (2019), Total Quality Management and leadership: a way to improve healthcare services in Greece, POLITEIA International Conference, 27-29 September, Athens (in Greek).
 15. Μαυρομούστακου Η. – Α. (2018), Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, Νομοθέτηση και ρυθμίσεις για τη Δημόσια Διοίκηση, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο που διενεργήθηκε στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα και διοργάνωσε ο Τομέας Διοικητικής Επιστήμης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, με θέμα «Δημόσια Διακυβέρνηση: προοπτικές και προκλήσεις στον 21ο αιώνα».
 16. Αλεξόπουλος Α., Πραβίτα Η. (2018), Η διαδικασία επιλογής της ηγεσίας των ανεξάρτητων αρχών και το ενδεχόμενο αρνησικυρίας, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο που διενεργήθηκε στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα και διοργάνωσε ο Τομέας Διοικητικής Επιστήμης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, με θέμα «Δημόσια Διακυβέρνηση: προοπτικές και προκλήσεις στον 21ο αιώνα».
 17. Μαυρομούστακου Η. – Α. (2017), H εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών είναι αναγκαία;, 1ο Διεθνές Συνέδριο του ΑΣΕΠ – «Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού στον Δημόσιο Τομέα: Νέες τάσεις και προκλήσεις», 9 Νοεμβρίου, Αθήνα.
 18. Ρακιντζής Στ. (2017), Περιφερειακή Πολιτική, Διοικητική μεταρρύθμιση και Αυτοδιοίκηση στην Κρήτη: Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκησης στον Καλλικράτη, στο Συνέδριο «Η Κρήτη στον 21ο αιώνα: προβλήματα, προκλήσεις και προοπτικές στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική και την υγεία», που διοργάνωσε η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης 1-2 Δεκεμβρίου 2017, Ρέθυμνο.
 19. Κεσσόπουλος Α. (2016), Η επιρροή του γερμανικού δικαίου της ανάγκης στη σκέψη του Βενιζέλου και το αποτύπωμά της στο Σύνταγμα του 1952, συνέδριο που διοργανώθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 80 ετών από τον θάνατο του Ελευθερίου Βενιζέλου από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και το Μουσείο Μπενάκη με θέμα: Η πολιτική κληρονομιά του Ελευθερίου Βενιζέλου. Συνέχειες και ασυνέχειες, 24-26 Νοεμβρίου 2016, Αθηνα – Βουλή των Ελλήνων.
 20. Σιδηρόπουλος, Σ., Βοζίκης, Α., Κρήτας Δ. και Φούσκας, Θ. (2016), Μελέτη των Πολιτικών Υγείας που Εφαρμόζονται στους Ασθενείς των Προσφυγικών-Μεταναστευτικών Ρευμάτων προς την Ελλάδα (Ελληνικό Κράτος-Οργανισμοί), εισήγηση ομιλίας, καθώς και παρουσίαση e-poster εργασίας που παρουσιάστηκε στην Διημερίδα της 4ης Διοίκησης της Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Μακεδονίας-Θράκης και του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, 23-24 Σεπτεμβρίου 2016, Ξενοδοχείο Κούρος, Δράμα.
 1. Tzagkarakis St. – I., Melidis M., Kamekis A., Kritas D., Sidiropoulos S. (2020), The political culture of no-consensus in Greece: Perspectives, dimensions and consequences, ECPR General Conference 26-28 August, Innsbruck (e-conference).
 2. Tzagkarakis St. – Ι., Melidis M. (2020), How “Brain Drain” can lead to “Brain Gain”. Challenges and Opportunities in Post-Crisis Greece, ECPR General Conference 26-28 August, Innsbruck (e-conference).
 3. Tzagkarakis St. – I., Kritas D. (2020), Learning for Democracy: Experiential learning of EU as a tool for European citizenship and democratic values awareness», στο International e-Conference: «Promoting European values in the time of social distancing» που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «The Erasmus+ KA3 “Teachers4Europe: Setting up an Agora for Democratic Culture (2018-2021) Program», 6-7 Ιουνίου.
 4. Melidis M. (2019), Implementing EU environmental policy in Greece in times of crisis (2008-2014) through the lens of cooperative federalism, ECPR General Conference, Wroclaw, 7 September.
 5. Melidis M., Tzagkarakis I. – St. (2019), Analysing social vulnerability in Greece the last decade (2008-2018), ECPR General Conference, Wroclaw, 6 September.
 6. Kessopoulos A. (2019), The influence of Weimar on the Greek Constitution of 1927, at International Conference: Weimar Moments: Constitutionalizing mass democracy in Italy, Spain and beyond, organized by Goethe Universität (Frankfurt am Main), Universidad Autonoma de Madrid, Università degli Studi di Ferrara, Instituto de Derechos Humanos (Universitat de Valencia), Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Μαδρίτη, 13-15 Νοεμβρίου, 2019.
 7. Mavromoustakou I. – A. (2017), Le renforcement de la démocratie directe et participative en Grèce, Xe Congrès français de droit constitutionnel, 22-24 June, Lille.
 8. Mavromoustakou I. – A. (2018), Un gouvernement “légiférant de facto”: l’application des cas exceptionnels au cours de la crise de la dette en Grèce, IACL World Congress of Constitutional Law, 18 – 22 June, Seoul.
 9. Margaritis K. (2018), Combating Transnational Crime within EU: a Gap in Human Rights?, IACL World Congress of Constitutional Law, 18 – 22 June, Seoul.
 10. Vyzirgiannakis D. (2016), Public Sector e-Recruitment practices in Greece: The case of the Supreme Council for Civil Personnel Selection (ASEP) website, 1st International Conference in Contemporary Social Sciences, 10-12 June, Rethymno.