Νίκος Παπαδάκης

Νίκος Παπαδάκης

Μέλος Εργαστηρίου - Μέλος ΔΕΠ

Καθηγητής Πολιτικών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης

Γιάννης Καραγιάννης

Γιάννης Καραγιάννης

Μέλος Εργαστηρίου - Μέλος ΔΕΠ

Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Ανάλυσης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης

Αλέξανδρος Κεσσόπουλος

Αλέξανδρος Κεσσόπουλος

Μέλος Εργαστηρίου - Μέλος ΔΕΠ

Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικού Συστήματος και Θεσμών Αντιπροσώπευσης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης


Δημήτρης Βυζιργιαννάκης

Δημήτρης Βυζιργιαννάκης

ΕΔΙΠ

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Π.Κ.

Πελαγία Τσακιράκη

Πελαγία Τσακιράκη

ΕΔΙΠ

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Π.Κ.