30

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές

 1. Τζαγκαράκης Στ. – Ι. (2020), Η Ελάσσων Ολομέλεια για την επίλυση ζητήματος συνάφειας των Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών τίτλων στη διαγωνιστική διαδικασία της 2Κ/2018 Προκήρυξης: Απόφαση αρ. 2/2020, Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, τομ. 65, τευχ. 2, Απρίλιος – Ιούνιος 2020
 2. Κρήτας Δ. (2020), ΑΣΕΠ: Η Ελάσσων Ολομέλεια για την επίλυση ζητήματος που ανέκυψε αναφορικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας: Απόφαση 6/2019, Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, τομ. 65, τευχ. 2, Απρίλιος – Ιούνιος 2020
 3. Μαργαρίτης Κ. (2020), Οι Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια Πολύπλευρη Κρίση: Μέτρα Στήριξης και Κορονοϊός, Δημόσιο Δίκαιο, τομ. 5, Τεύχος 1-2, σελ. 52-60
 4. Κρήτας Δ. (2020), Σύνοψη της απόφασης 11/2019 της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π. για την Προκήρυξη 3Κ/2018. Το ζήτημα της εξέτασης των ενστάσεων μη διοριστέων υποψηφίων που δεν έχουν περιέλθει σε σειρά επιλογής, Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, τομ. 65, τευχ. 1, Ιανουάριος – Μάρτιος 2020
 5. Ρακιντζής Στ. (2019), Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε υπόθεση προσφυγής αλλοδαπής για διαγραφή από το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν και τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών, Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, τομ. 63, τευχ. 3, σελ. 581 – 583
 6. Μπομπέτση Ε. (2019), Συνήγορος του Καταναλωτή, Σύνοψη της Ετήσιας Έκθεσης του Συνηγόρου του Καταναλωτή, Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, τομ. 63, τευχ. 3, σελ. 181 – 190
 7. Κρήτας Δ. (2019), Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το απόρρητο δικηγόρου – πελάτη. Απόφαση 64/2018, Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, τομ. 63, τευχ. 3, 2019, σελ. 574 -576
 8. Τζαγκαράκης, Σ. –Ι., Ιερωνυμάκης, Ι. (2019), Εκπαίδευση, «κοινωνική ενσωμάτωση» και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Κριτική συζήτηση του ευρωπαϊκού παραδείγματος και εκπαιδευτικές προκλήσεις, δια-thesis, τομ. 1, τευχ. 2, σελ. 155-174
 9. Μουρούτσος Ι. (2019), Το νέο εκλογικό σύστημα για την Αυτοδιοίκηση. Η εκλογική διαδικασία της απλής αναλογικής. Νομικό πλαίσιο «Κλεισθένη», τομ. 63, τευχ. 1, Ιανουάριος – Μάρτιος 2019, σελ. 197 – 204
 10. Ρακιντζής Στ. (2019), Αρχικά συμπεράσματα από την αυτεπάγγελτη δράση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με σκοπό τον έλεγχο της συμμόρφωσης υπεύθυνων επεξεργασίας δεδομένων, Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, τομ. 63, τευχ. 1, Ιανουάριος – Μάρτιος 2019, σελ. 179 – 180
 11. Μαργαρίτης Κ. (2019), Η Εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής: μία Συμβολή στην Ερμηνεία του Άρθρου 17, Παράγραφος 7, Εδάφιο Πρώτο ΣΕΕ, Δημόσιο Δίκαιο, τομ. 4, τεύχος 1-2, σελ. 80-92
 12. Κρήτας Δ. (2019), Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Η απόφαση αρ. 61/2018, Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, τομ. 63, τευχ. 1, Ιανουάριος – Μάρτιος 2019, σελ. 175 -178
 13. Ρακιντζής, Σ. (2018), Ειδική έκθεση του συνηγόρου του πολίτη σχετικά με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές στο Δημόσιο, Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, τομ. 62, τευχ. 4, σελ. 835-846
 14. Ρακιντζής, Στ., (2018), Ευόδωση των προσπαθειών του Συνηγόρου του Πολίτη ως προς την κατάργηση των ανωτάτων ορίων ηλικίας για την κάλυψη θέσεων ιατρού ΕΣΥ, Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, τομ. 62, τευχ. 3, σελ. 654-661
 15. Ρακιντζής, Σ. (2018), Ο Συνήγορος του Πολίτη για την επαναφορά της δυνατότητας αποζημίωσης πολιτών από τη διοίκηση λόγω μη τήρησης των προθεσμιών του Ν.2690/1999, Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, τόμ. 62, τευχ.1, σελ.192-196
 16. Μαργαρίτης Κ. (2017), Συνταγματική Διάκριση Κράτους – Εκκλησίας: Έννοια της Επικρατούσας Θρησκείας και Θρησκευτική Ελευθερία, Δημόσιο Δίκαιο, τομ. 2, τευχ. 1, 2017, σελ. 43-51
 17. Ρακιντζής, Σ., (2017), Η προστασία της προσωπικότητας και η ακαμψία της Διοίκησης στην Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, τομ. 61., τευχ. 2, σελ. 552-559
 18. Κεσσόπουλος Α. (2016), Πολιτική ελευθερία και φιλοσοφικός σχετικισμός. Παράλληλες θεωρητικές διαδρομές των Χανς Κέλσεν και Αλέξανδρου Σβώλου, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕΔΔ), τευχ. 4/2016, σελ. 490 – 496
 19. Μαυρομούστακου Η. – Α. (2016), Ετήσια Έκθεση του Α.Σ.Ε.Π. – Σύνοψη, Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου 4, τομ. 60, τευχ. 4, σελ. 1107-1110
 1. Efthymiou I. – P., Sidiropoulos S., Kritas D., Rapti P., Vozikis A., Souliotis K. (2020), AI transforming Healthcare Management during Covid-19 pandemic, HAPSc Policy Briefs Series, vol. 1. no 1., pp. 130  – 138: https://doi.org/10.12681/hapscpbs.24958
 2. Tzagkarakis S. – I., Papas I., Kritas D. (2020), Covid-19 has brought back the necessity of the welfare state: The Greek case, HAPSc Policy Briefs series, vol. 1. no. 1., pp. 67-73: https://doi.org/10.12681/hapscpbs.24950
 3. Kritas D., Atsipoulianaki Z., Tzagkarakis S. – I., Sidiropoulos S. (2020), The contribution of CSR during the covid-19 period in Greece: A step forward, vol. 1. no. 1., pp. 238-243: https://doi.org/10.12681/hapscpbs.24971
 4. Melidis M., Duncan R. (2020), Environmental policy implementation during the economic crisis: an analysis of European member state ‘leader-laggard’ dynamics, Journal of Environmental Policy & Planning, vol. 22, no. 2, pp. 198-210
 5. Efthymiou I.- P., Egleton – Efthymiou Th., Sidiropoulos S. (2020), Artificial Intelligence (AI) in Politics: Should Political AI be Controlled?, International Journal of Innovative Science and Research Technology, vol. 5, issue 2, pp. 49 -51
 6. Papadakis, Ν., Tzagkarakis St. – I., et al. (2020), Governance, Sustainability and HRD at the Regional Level: The Case of the University Training Programme for Local Government Executives in the Region of Crete, Academia, no. 18, pp. 167 – 198
 7. Sbarouni, V., Petelos, E., Kamekis, A., Tzagkarakis, S.-I., Symvoulakis, E. K., Lionis, C. (2019), Discussing issues of health promotion and research in the context of primary care during the ongoing austerity period: an exploratory analysis from two regions in Greece, Medicine and Pharmacy Reports, vol. 93, no 1, pp 69-74
 8. Jakimowicz-Pisarska I., Tzagkarakis, St.-I. (2019), Two States, Four Elections, One Issue – Greece and Poland on the Populist Path, COLLOQUIUM PEDAGOGIKA – NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI KWARTALNIK, no. 3/2019, σελ. 127-146
 9. Margaritis K. (2019), Strengthening the Founding Values of the EU: The Potential Role of the Fundamental Rights Agency, European View, Vol. 18, Issue 1, pp. 97-104 (στα Αγγλικά)
 10. Mavrozacharakis, E., Tzagkarakis, S. – I., Pappas, I. (2018), PASOK: The Peculiar Greek Social Democracy, The IUP Journal of International Relations, vol. 12, issue 3, pp. 19-35.
 11. Mavrozacharakis, E., Tzagkarakis, S. – I. (2017), Political Change in Greece: An Analysis of Future Prospects, The IUP Journal of International Relations vol. 11, issue 1, pp 65-77.