29

Κεφάλαια σε πρακτικά συνεδρίων & συλλογικούς τόμους

 1. Αλεξόπουλος Ν. (2020), Ο ρόλος της Διοίκησης στη μεταρρύθμιση του συστήματος περιβαλλοντικής αδειοδότησης 2011-2019, κεφ. στο Σπανού, Κ. (2020) (επ), η Διοίκηση στο επίκεντρο: σε αναζήτηση σύγχρονου ρόλου, Παπαζήσης, Αθήνα (υπό έκδοση)
 2. Μαυρομούστακου Η. – Α. (2020), L’application des «cas exceptionnels» au cours de la crise de la dette en Grèce. Un aperçu du débat scientifique, κεφ. στον υπό έκδοση Τιμητικό Τόμο Κ. Μαυριά, Αθήνα
 3. Παπαδάκης, Ν., Τζαγκαράκης, Στ. – Ι. κ.ά. (2020), Ποιοτική Έρευνα και Διάγνωση Αναγκών για την Επιμόρφωση-Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Η Περίπτωση του Επιμορφωτικού Προγράμματος του Έργου ‘Διακυβέρνηση, Βιωσιμότητα και Περιφερειακή Καινοτομία’ στην Κρήτη, στο: Λ. Γόγου, Ε. Καλεράντε, Θ. Ελευθεράκης, Γ. Κουστουράκης, Π. Γιαβρίμης και Σ. Νικολάου (επιμ.), Ποιοτικές μέθοδοι στην Εκπαίδευση: θεωρητικοί προβληματισμοί και πρακτικές εφαρμογές, Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, σελ. 56-93.
 4. Μαυρομούστακου Η. – Α. (2020), Άρθρο 18 – Πλήρωση θέσεων βάσει προτεραιότητας. Διαδικασία – Διορισμός και Άρθρο 7 – Οργάνωση-Προσωπικό, κεφ. στο: Β. Τζέμος (επιμ.), Δίκαιο των προσλήψεων. Νόμος ΑΣΕΠ 2190/1994, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, σελ. 59-68 και 204-273.
 5. Μαργαρίτης Κ. (2020), Η Εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής: μια Συμβολή στην Ερμηνεία του Άρθρου 17, Παράγραφος 7, Εδάφιο Πρώτο ΣΕΕ, σε Β. Γ. Τζέμος (επιμ.) (2020), Το Δημόσιο Δίκαιο σε «Αμηχανία»: Κλασικά Ζητήματα και Νέα Διλήμματα, Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων, Αθήνα, σελ. 172-184
 6. Tzagkarakis St. – I., Pappas I. (2019), Greek Parliamentary Elections 2019: A step towards political stability but populism is still apparent, στο Manoli P. (eds.), First Thoughts on the 7 July 2019 Election in Greece, GPSG Pamphlet No 6
 7. Rakintzis S. (2019), The establishment of a new two-party system in Greece, στο Manoli P. (eds.), First Thoughts on the 7 July 2019 Election in Greece, GPSG Pamphlet No 6
 8. Μαργαρίτης Κ., Παπαδημητρίου Θ. (2019), Άρθρα 6-9, σε Τζέμος Β. (επιμ.), Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ: Ερμηνεία κατ’ άρθρο, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, σελ. 76-128.
 9. Margaritis (2018), The Role of Judicial Dialogue between the CJEU and the ECtHR in the Formulation of the Right of Privacy, in O. Tambou, S. Bourton (eds.) (2018), Droit à l’oubli en Europe et au-delà/The Right To Be Forgotten in Europe and Beyond, Blogdroiteuropéen, Luxembourg, pp. 98-99
 10. Μαργαρίτης Κ., Σταυροπούλου Μ., Χριστοφορίδου Στ. (2018), Προσφυγή κατά Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού – Παρατηρήσεις, κεφ. στο Χρυσανθάκης Χ. (επιμ.) (2018), Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου, 2ος Τόμος, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, σελ. 605-613
 11. Μαργαρίτης Κ., Σοϊλεντάκη Ν. (2017), Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογικές Διαφορές, κεφ. σε Χρυσανθάκης Χ. (επιμ.) (2017), Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου: Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, Διοικητικό Εφετείο, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, σελ. 379-415
 12. Μαργαρίτης Κ., Ράϊκος Δ. (2017), Η Υπαλληλική Προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, κεφ. στο Χρυσανθάκης Χ. (επιμ.) (2017), Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου: Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, Διοικητικό Εφετείο, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, σελ. 349-377
 13. Μαργαρίτης Κ., Σαλκιτζόγλου Α. (2017), Τα Ένδικα Βοηθήματα κατά Αποφάσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), κεφ. στο Χ. Χρυσανθάκης (επιμ.) (2017), Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου: Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, Διοικητικό Εφετείο, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα: σελ. 115-135
 14. Μαργαρίτης Κ., Σοϊλεντάκης Ν. (2017), Διαφορές από τις Διοικητικές Συμβάσεις, κεφ. στο Χρυσανθάκης Χ. (επιμ.) (2017), Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου: Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, Διοικητικό Εφετείο, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, σελ. 3-26
 15. Μαργαρίτης Κ., Κουκούτσης Γ., Σκουλούδης Γ., (2017), Η Αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου στις Διαφορές από Διοικητικές Συμβάσεις, κεφ. στο Χρυσανθάκης Χ. (επιμ.), Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου: Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, Διοικητικό Εφετείο, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2017, σελ. 27-58
 16. Τζαγκαράκης Σ. Ι., Καμέκης Α., Χουρδάκης Μ. (2017), Οι διαστάσεις της βιωσιμότητας και της περιφερειακής διακυβέρνησης μέσα από το πρίσμα της ποιοτικής έρευνας, κεφ. στο: Παπαδάκης Ν. & Λάβδας Κ. (επιμ.) (2017), Διακυβέρνηση, Βιωσιμότητα και Καινοτομία σε Περιφερειακό Επίπεδο, Εκτυπωτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο, σελ. 84-95
 17. Μαυρομούστακου Η. – Α. (2016), Οι πολλαπλές ταυτότητες των ανεξάρτητων αρχών. Επισκόπηση και αναπροσανατολισμός της συζήτησης στην Ελλάδα, κεφ. στο συλλογικό έργο με τίτλο: «Πολιτική Επιστήμη: «Διακλαδική και κριτική προσέγγιση της πολιτικής πράξης», Ι. Σιδέρης, Αθήνα.
 1. Καραγιάννης Γ. (2020), Πολιτική, ΜΜΕ και Δημοκρατία: Μια σχέση προς επανεξέταση, Ενημέρωση και Δημοκρατία, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα, 13-15 Δεκεμβρίου 2018 (υπό έκδοση)
 2. Μαυρομούστακου Η. – Α. (2020), Συνταγματική αναθεώρηση: προτάσεις και επιλογές, στα: Πρακτικά 4ου Τακτικού Συνεδρίου ΠΕΔιΣ, με θέμα: «Το Πολιτικό Φαινόμενο σε Μετάβαση: Προκλήσεις για τη Δημοκρατία, το Κράτος και την Κοινωνία», 13 Δεκεμβρίου 2019 – 15 Δεκεμβρίου 2019, Λουτράκι (υπό δημοσίευση)
 3. Μαργαρίτης Κ. (2020), Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ & Πτυχές Προστασίας της Οικογενειακής Ζωής σε Σ. Κονιόρδος (επιμ.) (2020), Το Πολιτικό Φαινόμενο σε Μετάβαση. Προκλήσεις για τη Δημοκρατία, το Κράτος και την Κοινωνία − Επιλεγμένες Εισηγήσεις, επιλεγμένες δημοσιεύσεις από το 4ο Τακτικό Συνέδριο του Τμήματος ΠΕΔΙΣ – Λουτράκι Κορινθίας 13- 15 Δεκεμβρίου 2019, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος, σελ. 347-356.
 4. Μαυρομούστακου Η. – Αγγελική (2020), Ο Ν.Ι.Σαρίπολος και η Πολιτική, στα: Πρακτικά της Εσπερίδας της Κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, με θέμα: «Ν.Ι.Σαρίπολος, Ν.Ν.Σαρίπολος. Οι κυπριακής καταγωγής θεμελιωτές του Δημόσιου Δικαίου στην Ελλάδα», 20 Νοεμβρίου 2019, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία. (υπό δημοσίευση)
 5. Κρήτας Δ., Σιδηρόπουλος Σ., Κακούρης Δ. (2020), Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και ηγεσία: ένας τρόπος βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιώνν υγείας στην Ελλάδα, στα: Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικών Επιστημόνων “Politeia”, με θέμα: «EUROPE AT CROSSROADS: Leadership, Challenges & State of Play», 27 – 29 Σεπτεμβρίου 2019, Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα (υπό δημοσίευση)
 6. Μαυρομούστακου Η. – Α. (2020), Η πολιτική για τις προσλήψεις στο ελληνικό δημόσιο (2016-2019), στα: Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικών Επιστημόνων “Politeia”, με θέμα: «EUROPE AT CROSSROADS: Leadership, Challenges & State of Play», 27 – 29 Σεπτεμβρίου 2019, Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα (υπό δημοσίευση)
 7. Μαυρομούστακου Η. – Α. (2019), Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, Νομοθέτηση και ρυθμίσεις για τη Δημόσια Διοίκηση, κεφ. στο Μπαλτά Ε. (2019), Δημόσια Δικυβέρνηση: Προοπτικές και προκλήσεις στον 21ο αιώνα, Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου που έλαβε χώρα στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα και διοργάνωσε ο Τομέας Διοικητικής Επιστήμης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, με θέμα «Δημόσια Διακυβέρνηση: προοπτικές και προκλήσεις στον 21ο αιώνα», Σάκκουλας, Αθήνα, σελ. 3 -16
 8. Αλεξόπουλος Ν. – Πραβίτα Η. (2019), Η διαδικασία επιλογής της ηγεσίας των ανεξάρτητων αρχών και το ενδεχόμενο αρνησικυρίας, κεφ. στο Μπαλτά Ε. (2019), Δημόσια Δικυβέρνηση: Προοπτικές και προκλήσεις στον 21ο αιώνα, Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου που έλαβε χώρα στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα και διοργάνωσε ο Τομέας Διοικητικής Επιστήμης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, με θέμα «Δημόσια Διακυβέρνηση: προοπτικές και προκλήσεις στον 21ο αιώνα», Σάκκουλας, Αθήνα, σελ. 309 – 324
 9. Μαυρομούστακου Η. – Α. (2018), Η εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών είναι αναγκαία;, ανακοίνωση στο 1ο Διεθνές συνέδριο του ΑΣΕΠ, με θέμα: «Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού στον Δημόσιο Τομέα: Νέες Τάσεις και Προκλήσεις», 9 Νοεμβρίου 2017, Αίθουσα Γερουσίας της Βουλής, Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα, σελ. 81-88
 10. Ρακιντζής, Σ., (2018), Περιφερειακή Πολιτική, Διοικητική μεταρρύθμιση και Αυτοδιοίκηση στην Κρήτη: Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκησης στον Καλλικράτη, κεφ. στο Σαματάς, Μ., Μυλωνάκης, Δ., Δαφέρμος, Μ., Καστελλάκης, Α. (επιμ.), Η Κρήτη στον 21ο αιώνα, Προβλήματα, Προκλήσεις, Προοπτικές, Πεδίο, Αθήνα, σελ. 261-275 πρακτικά επετειακού συνεδρίου για τα 30 χρόνια λειτουργίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τίτλο “Η Κρήτη στον 21ο αιώνα: προβλήματα, προκλήσεις και προοπτικές στην κοινωνία, οικονομία, πολιτική και υγεία”, που έγινε στις 1-2 Δεκεμβρίου 2017 στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου.
 11. Μαργαρίτης Κ. (2017), Το Μάθημα των Θρησκευτικών: Προς ένα πιο Πλουραλιστικό Μοντέλο Εκπαίδευσης, σε. Πανταζής Σ. Χ, Μαράκη Ε. Π., Καδιανάκη Μ. Ι., Μπελαδάκης Ε. Δ., Στριλιγκάς Γ. Ε., Τζωρτζάκης Ι. Α., Σιφακάκης Π. Ε., Ντρουμπογιάννης Χ. Σ. (επιμ.) (2017), Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Εκπαίδευση, Κοινωνία και Πολιτική Παιδεία, Πρακτικά Συνεδρίου, Τόμος Γ’, Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Ηράκλειο, σελ. 132-139
 12. Μαυρομούστακου Η. – Α. (2016), Δομές και λειτουργία: υποδομές – νέες τεχνολογίες – εξυπηρέτηση του πολίτη, στα: Πρακτικά Συνεδρίου με τίτλο: «Μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση και Ανάπτυξη: Εμπειρίες & Προτάσεις», Αίθουσα Γερουσίας Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα, 8-9.2.2016, Βουλή των Ελλήνων και Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, Αθήνα, σελ. 123-128.