Η βάση δεδομένων και μελετών του εργαστηρίου αποτελεί ένα online κόμβο απόθεσης μελετών, αναφορών, εγγράφων πολιτικής, νόμων κ.α.