Ήβη - Αγγελική Μαυρομούστακου

Ήβη – Αγγελική Μαυρομούστακου

Διευθύντρια Εργαστηρίου: Συνταγματικοί Θεσμοί και Δημόσια Διοίκηση

Καθηγήτρια Συνταγματικών Θεσμών και Σύγχρονων Μορφών Διοίκησης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Άρης Αλεξόπουλος

Άρης Αλεξόπουλος

Διευθυντής Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης: Δημόσια Πολιτική και Ρύθμιση

Αναπλ. Καθηγητής Πολιτικής Ανάλυσης & Μεθοδολογίας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης