Τα workshops του Εργαστηρίου οργανώνονται και υλοποιούνται από μέλη του Εργαστηρίου και φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης σε επιστημονικά πεδία ενδιαφέροντος του εργαστηρίου και των φοιτητών..

Έρευνα

Μέσω των συγκεκριμένων workshops οι φοιτητές εξοικειώνονται και έρχονται σε πρακτική επαφή με την έρευνα.

Ανάπτυξη γνώσεων

Αναπτύσσουν εξειδικευμένες και πρακτικές γνώσεις πάνω σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία ενδιαφέροντος.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων

Αναπτύσσουν μαλακές δεξιότητες (soft skills) όπως η κριτική σκέψη, η δημόσια ομιλία, η επαγγελματική γραφή, η ομαδική εργασία και ο ψηφιακός γραμματισμός.

Workshop 2021: Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκές Πολιτικές

1

Workshop

25

Φοιτητές