Δρ. Γιώργος Δίελλας: Προβλήματα και παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης

Δρ. Αλεξόπουλος Άρης: Η πρόταση της ενίσχυσης πρωθυπουργικού κέντρου στο σχεδιασμό, παρακολούθηση και αξιολόγηση δημοσίων πολιτικών